Kinesiotaping podologiczny

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności aplikacji kinesiotapingu w pracy podologa.

Szkolenie jest prowadzone przez wykwalifikowanych i czynnych zawodowo fizjoterapeutów.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat (możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim i niemieckim) i materiały szkoleniowe.

Plan szkolenia:

• Teoretyczne podstawy kinesiotapingu,
• Praktyczne podstawy kinesiotapingu,
• Techniki wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu,
• Omówienie problemów i aplikacje na:

Najbliższe terminy szkolenia:

8.02.2020 Poznań

• rozciegno podeszwowe / ostrogę piętowa,
• ścięgno Achillesa,
• skręcenie stawu skokowego,
• hallux valgus,
• palec młotkowaty i młoteczkowaty,
• turf toe,
• zaburzenie łuku poprzecznego,
• newiak Mortona,
• problemy limfatyczne – obrzęki,
• stan po zabiegach podochirurgicznych.

Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 6 osób)
Cena nie zawiera podatku VAT w wysokości 23%

Rekonstrukcja płytki paznokciowej

Szkolenie przygotowuje do opracowania zmienionej chorobowo płytki paznokciowej i wykonania prawidłowej rekonstrukcji.

Szkolenie odbywa się indywidualnie lub w kameralnych dwuosobowych grupach. Składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Zabiegi przeprowadzane są na modelach w celu przekazania Państwu jak największej ilości wskazówek praktycznych.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat (możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim i niemieckim) i materiały szkoleniowe.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

• przepisy bhp i higiena pracy,
• dezynfekcja i sterylizacja narzędzi,
• organizacja stanowiska pracy,
• paznokcie zmienione chorobowo,
• przeciwskazania do rekonstrukcji płytki paznokciowej,

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

• wywiad z pacjentem,
• rozpoznanie,
• opracowanie płytki paznokciowej i przygotowanie do rekonstrukcji,
• rekonstrukcja,
• edukacja pacjenta,