Konsultacja dietetyczna

Konsultacja dietetyczna – pierwsza wizyta

Obejmuje diagnozę na podstawie przeprowadzonego wywiadu, ponadto zostanie wykonana analiza składu ciała, pomiary antropometryczne oraz jeśli będzie to konieczne pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Pacjent otrzyma dzienniczek dietetyczny. Podczas wizyty zostaną wyznaczone cele i wydane wstępne zalecenia żywieniowe. Na wizytę należy przynieść wypełnioną ankietę i bieżące wyniki badań.

Konsultacje przeznaczone są dla osób, których celem jest zarówno wspomaganie leczenia choroby podstawowej (alergia, choroby autoimmunologiczne, choroby metaboliczne, celiakia, choroby przewodu pokarmowego, nowotwory, choroby nerek, otyłość i inne) za pomocą diety jak również stosowanie profilaktyki oraz chęć redukcji lub budowania masy mięśniowej. Zajmujemy się również dietą i suplementacją sportowców.

Konsultacja dietetyczna – kolejna wizyta

Analiza postępów, wprowadzanie zmian w diecie, omówienie programu żywieniowego, przeprowadzenie pomiarów antropometrycznych.  Na wizytę należy przynieść wypełniony dzienniczek żywieniowy.